Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

ORDIN Nr. 1226 din 3 decembrie 2012

CAPITOLUL I
Obiective si domenii de aplicare

ART. 1
Normele tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale reglementeaza modul in care se realizeaza colectarea separata pe categorii, ambalarea, stocarea temporara, transportul, tratarea si eliminarea deseurilor medicale, acordand o atentie deosebita deseurilor periculoase pentru a preveni contaminarea mediului si afectarea starii de sanatate.
ART. 2
(1) Prezentele norme tehnice se aplica de catre toate unitatile sanitare, indiferent de forma de organizare, in care se desfasoara activitati medicale in urma carora sunt produse deseuri, denumite in continuare deseuri medicale.
(2) Producatorul de deseuri medicale este raspunzator pentru gestionarea deseurilor medicale rezultate din activitatea sa.
ART. 3
Producatorii de deseuri medicale, astfel cum sunt definiti la art. 7, au urmatoarele obligatii:
a) prevenirea producerii deseurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate a acestora;
b) separarea diferitelor tipuri de deseuri la locul producerii/generarii;
c) tratarea si eliminarea corespunzatoare a tuturor tipurilor de deseuri medicale produse.

CAPITOLUL II
Definitii

ART. 7
In intelesul prezentelor norme tehnice se definesc urmatorii termeni:
a) activitatea medicala este orice activitate de diagnostic, preventie, tratament, cercetare, precum si de monitorizare si recuperare a starii de sanatate, care implica sau nu utilizarea de instrumente, echipamente, substante ori aparatura medicala;
b) ambalajele pentru deseuri rezultate din activitatea medicala reprezinta recipiente si containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea si eliminarea finala a deseurilor rezultate din activitatea medicala;
c) colectarea deseurilor medicale reprezinta orice activitate de strangere a deseurilor, incluzand separarea deseurilor pe categorii, la sursa, si stocarea temporara a deseurilor in scopul transportarii acestora la o instalatie de tratare sau de eliminare a deseurilor;
d) colectarea separata a deseurilor medicale inseamna colectarea in cadrul careia un flux de deseuri este pastrat separat in functie de tipul si natura deseurilor, cu scopul de a facilita tratarea specifica a acestora;
e) decontaminarea termica reprezinta operatiunea care se bazeaza pe actiunea caldurii umede sau uscate pentru indepartarea prin reducere a microorganismelor (patogene sau saprofite) continute in deseurile medicale periculoase la temperaturi scazute;
f) deseurile anatomo-patologice sunt fragmente si organe umane, inclusiv recipiente de sange si sange conservat. Aceste deseuri sunt considerate infectioase;
g) deseurile chimice si farmaceutice sunt substante chimice solide, lichide sau gazoase, care pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate si reziduurile de substante chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene; aceste deseuri sunt incluse in categoria deseurilor periculoase atunci cand prezinta una sau mai multe din proprietatile prevazute in anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, cu modificarile ulterioare;
h) deseurile infectioase sunt deseurile care prezinta proprietati periculoase, astfel cum acestea sunt definite in anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificarile ulterioare, la punctul "H 9 - : substante si preparate cu continut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producand boli la om ori la alte organisme vii"; aceste deseuri sunt considerate deseuri periculoase;
i) deseurile intepatoare-taietoare sunt obiecte ascutite care pot produce leziuni mecanice prin intepare sau taiere; aceste deseuri sunt considerate deseuri infectioase/periculoase, daca au fost in contact cu fluide biologice sau cu substante periculoase;
j) deseurile medicale nepericuloase sunt deseurile a caror compozitie si ale caror proprietati nu prezinta pericol pentru sanatatea umana si pentru mediu;
k) deseurile medicale periculoase sunt deseurile rezultate din activitati medicale si care prezinta una sau mai multe din proprietatile periculoase enumerate in anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificarile ulterioare;
l) deseurile rezultate din activitatea medicala sunt toate deseurile periculoase si nepericuloase care sunt generate de activitati medicale si sunt clasificate conform Hotararii Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu completarile ulterioare;
r) prevenirea producerii deseurilor medicale reprezinta totalitatea masurilor luate inainte ca o substanta, un material sau un produs sa devina deseu medical si care au drept scop reducerea cantitatii de deseuri medicale, inclusiv prin reutilizarea produselor folosite in activitati medicale sau prin extinderea ciclului de viata al produselor respective, prin asigurarea unei separari corecte la sursa a deseurilor periculoase de cele nepericuloase;
s) producatorul de deseuri medicale este orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati medicale din care rezulta deseuri medicale;
s) spatiul central de stocare temporara a deseurilor medicale reprezinta un amplasament de stocare temporara a deseurilor medicale, amenajat in incinta unitatii care le-a generat, destinat exclusiv stocarii temporare a deseurilor pana la momentul la care acestea sunt evacuate in vederea eliminarii;
t) tratarea deseurilor medicale inseamna operatiunile de pregatire prealabila valorificarii sau eliminarii, respectiv operatiunile de decontaminare la temperaturi scazute, conform prevederilor legale in vigoare;
t) unitatea sanitara este orice unitate publica sau privata, cu paturi sau fara paturi, care desfasoara activitati in domeniul sanatatii umane si care produc deseuri clasificate.