Categorii de deseuri medicale

Categorii de deseuri medicale

In vederea unei bune gestionari a deseurilor medicale se utilizeaza codurile din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
(2) Tipurile de deseuri, inclusiv cele periculoase prevazute in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, intalnite frecvent in activitatile medicale, sunt exemplificate astfel:

Cod deseu

Categorii de deseuri rezultate din activitati medicale

18 01 01 obiecte ascutite
(cu exceptia 18 01 03*)

Deseurile intepatoare-taietoare: ace, ace cu fir,
catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu,
pipete, sticlarie de laborator ori alta sticlarie sparta sau
nu etc. de unica folosinta, neintrebuintata sau cu
termen de expirare depasit, care nu a intrat in contact
cu material potential infectios
In situatia in care deseurile mai sus mentionate au
intrat in contact cu material potential infectios, inclusiv
recipientele care
au continut vaccinuri, sunt considerate deseuri
infectioase si sunt incluse in categoria 18 01 03*.
In situatia in care obiectele ascutite au intrat in contact
cu substante/materiale periculoase sunt considerate
deseuri periculoase si sunt incluse in categoria 18 01
06*.

18 01 02 fragmente si organe umane, inclusiv
recipiente de sange si sange (cu exceptia 18 01
03*)

Deseurile anatomo-patologice constand in fragmente
din organe si organe umane, parti anatomice, lichide
organice, material biopsic rezultat din blocurile
operatorii de chirurgie si obstetrica (fetusi, placente
etc.), parti anatomice rezultate din laboratoarele de
autopsie, recipiente pentru sange si sange etc. Toate
aceste deseuri sunt considerate infectioase si sunt
incluse in categoria 18 01 03*

18 01 03* deseuri ale caror colectare si eliminare
fac obiectul unor masuri speciale privind
prevenirea infectiilor

Deseurile infectioase, respectiv deseurile care contin
sau au venit in contact cu sange ori cu alte fluide
biologice, precum si cu virusuri, bacterii, paraziti si/sau
toxinele microorganismelor, perfuzoare cu tubulatura,
recipiente care au continut sange sau alte fluide
biologice, campuri operatorii, manusi, sonde si alte
materiale de unica folosinta, comprese, pansamente si
alte materiale contaminate, membrane de dializa,
pungi de material plastic pentru colectarea urinei,
materiale de laborator folosite, scutece care provin de
la pacienti internati in unitati sanitare cu specific de boli
infectioase sau in sectii de boli infectioase ale unitatilor
sanitare, cadavre de animale rezultate in urma
activitatilor de cercetare si experimentare etc

18 01 04 deseuri ale caror colectare si eliminare nu
fac obiectul unor masuri speciale privind
prevenirea infectiilor

Imbracaminte necontaminata, aparate gipsate, lenjerie
necontaminata, deseuri rezultate dupa
tratarea/decontaminarea termica a deseurilor
infectioase, recipiente care au continut medicamente,
altele decat citotoxice si citostatice etc.

18 01 06* chimicale constand din sau continand
substante periculoase

Acizi, baze, solventi halogenati, alte tipuri de solventi,
produse chimice organice si anorganice, inclusiv
produse reziduale generate in cursul diagnosticului de
laborator, solutii fixatoare sau de developare, produse
concentrate utilizate in serviciile de dezinfectie si
curatenie, solutii de formaldehida etc.

18 01 07 chimicale, altele decat cele specificate la
18 01 06*

Produse chimice organice si anorganice nepericuloase
(care nu necesita etichetare specifica), dezinfectanti
(hipoclorit de sodiu slab concentrat, substante de
curatare etc.), solutii antiseptice, deseuri de la
aparatele de diagnoza cu concentratie scazuta de
substante chimice periculoase etc., care nu se
incadreaza la 18 01 06*

18 01 08* medicamente citotoxice si citostatice

Categoriile de deseuri vor fi stabilite in ordinul privind
gestionarea deseurilor de medicamente, care va fi
reglementat conform art. 6 alin. (2).

18 01 09 medicamente, altele decat cele
specificate la 18 01 08

Categoriile de deseuri vor fi stabilite in ordinul privind
gestionarea deseurilor de medicamente, care va fi
reglementat conform art. 6 alin. (2).

18 01 10* deseuri de amalgam de la tratamentele
stomatologice; aceste deseuri sunt considerate
periculoase.

Capsule sau resturi de amalgam (mercur), dinti extrasi
care au obturatii de amalgam, coroane dentare, punti
dentare, materiale compozite fotopolimerizabile, ciment
glasionomer etc.

Deseurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) conform prevederilor anexei nr. 2 "Lista cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase" la Hotararea Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare.
(3) Deseurile neexemplificate la alin. (2) generate in unitatile sanitare se clasifica conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 856/2002, cu completarile ulterioare, si se gestioneaza conform legislatiei in vigoare.