Stocarea temporara si transportul deseurilor medicale

Stocarea temporara si transportul deseurilor medicale

Transportul deseurilor rezultate din activitatile medicale

Transportul deseurilor medicale periculoase in incinta unitatii in care au fost produse se face pe un circuit separat de cel al pacientilor si vizitatorilor. Deseurile medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul unor carucioare speciale sau cu ajutorul containerelor mobile. Atat autovehiculele, cat si carucioarele si containerele mobile se curata si se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare in locul unde are loc descarcarea, utilizand produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un document scris.

Stocarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

ART. 31
(1) Stocarea temporara, in sensul dispozitiilor art. 7, trebuie realizata in functie de categoriile de deseuri
colectate la locul de producere.
(2) Este interzis accesul persoanelor neautorizate in spatii destinate stocarii temporare.
(3) Este interzisa cu desavarsire abandonarea, descarcarea sau eliminarea necontrolata a deseurilor medicale.

ART. 32
(1) In fiecare unitate sanitara trebuie sa existe un spatiu central pentru stocarea temporara a deseurilor
medicale.
(2) In cazul constructiilor noi, amenajarea spatiului pentru stocarea temporara a deseurilor medicale trebuie
prevazuta prin proiectul unitatii.
(3) Unitatile care nu au fost prevazute prin proiect cu spatii pentru stocare temporara a deseurilor trebuie sa
construiasca si sa amenajeze aceste spatii in termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor norme tehnice.
(4) Spatiul central de stocare a deseurilor trebuie sa aiba doua compartimente:
a) un compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai
accesul persoanelor autorizate;
b) un compartiment pentru deseurile nepericuloase, amenajat conform Normelor de igiena si recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 33
(1) Spatiul central destinat stocarii temporare a deseurilor periculoase trebuie sa permita stocarea temporara a cantitatii de deseuri periculoase acumulate in intervalul dintre doua indepartari succesive ale acestora.
(2) Spatiul de stocare temporara a deseurilor periculoase este o zona cu potential septic si trebuie separat
functional de restul constructiei si asigurat prin sisteme de inchidere. Incaperea in care sunt stocate temporar deseuri periculoase trebuie prevazuta cu sifon de pardoseala pentru evacuarea in reteaua de canalizare a apelor uzate rezultate in urma curatarii si dezinfectiei. In cazul in care locatia respectiva nu dispune de sifon de pardoseala din constructie, suprafata trebuie sa fie usor lavabila, impermeabila si continua, sa nu existe un surplus mare de apa uzata, astfel incat dezinfectia si curatarea sa se realizeze cu materiale de curatenie de unica folosinta considerate la final deseuri medicale infectioase.
(3) Spatiul de stocare temporara a deseurilor periculoase trebuie prevazut cu ventilatie corespunzatoare pentru asigurarea temperaturilor scazute care sa nu permita descompunerea materialului organic din compozitia deseurilor periculoase.
(4) Trebuie asigurate dezinsectia si deratizarea spatiului de stocare temporara in scopul prevenirii aparitiei
vectorilor de propagare a infectiilor (insecte, rozatoare).

ART. 34
(1) Durata stocarii temporare a deseurilor medicale infectioase in incintele unitatilor medicale nu poate sa
depaseasca un interval de 48 de ore, cu exceptia situatiei in care deseurile sunt depozitate intr-un amplasament prevazut cu sistem de racire care sa asigure constant o temperatura mai mica de 4 °C, situatie in care durata depozitarii poate fi de maximum 7 zile. Amplasamentul trebuie sa aiba un sistem automat de monitorizare si inregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic.
(2) Deseurile infectioase incadrate la categoria 18 01 03* generate de cabinete medicale trebuie stocate
temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea unor conditii frigorifice corespunzatoare, adica sa se asigure constant o temperatura mai mica de 4 °C.
(3) Conditiile de stocare temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale trebuie sa respecte normele de igiena in vigoare.
(4) Durata pentru transportul si eliminarea finala a deseurilor medicale infectioase nu trebuie sa depaseasca 24 de ore.

ART. 35
Se interzice functionarea statiilor de transfer si a spatiilor de stocare temporara a deseurilor medicale pe
amplasamente situate in afara unitatilor sanitare sau care nu apartin operatorilor economici care realizeaza
operatii de tratare sau eliminare a deseurilor medicale.